ΠΟΙΑ ΓΥΜΝΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΗ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙΕΙ ΟΠΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ;

ΠΟΙΑ ΓΥΜΝΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΗ ΣΤΗΝ ΙΡΙΔΑ ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙΕΙ ΟΠΗ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ;
Λεπτομέρεια από πίνακα του Ιωάννη

αγάπες παντοτινές

αγάπες παντοτινές

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2007

Στην Μαρινα

Αν αγαπάς,
προσεκτικά
το δέρμα σου να εκ-δυθείς
και ατραυμάτιστο στην σαρκοφάγο
ενός του βλέμματος
να θάψεις.
Μη χρειααστεί
-την κρύα του έρημο διαβαίνοντας-
ενισχυμένη προστασία
και δεν την έχει.